Báo chí nói về KHÁC

Diễn đàn Doanh nghiệp: “Sao” nào cho cơ sở lưu trú?

Ngày đăng bài: 18/10/2017
(DĐDN)- Dự thảo Luật Du lịch sửa đổi quy định nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê sẽ phải xếp hạng, đang khiến dư luận
Xem chi tiết >

KHÁC tổ chức Chương trình FAM Trip Qua Miền Tây Bắc 2015

Ngày đăng bài: 25/03/2015
Nhằm giới thiệu những sản phẩm du lịch mới mẻ, nhiều tiềm năng của miền Tây Bắc Tổ quốc, từ ngày 16 đến ngày 19/11/2015
Xem chi tiết >