Vượt qua rào cản - Bản Bước, Mai Châu - 08/2016

Về với Mẹ Thiên Nhiên - HePa, Hà Tĩnh - 09/2016

Xuân trồng cây thuốc - Tây Yên Tử - 03/2016

Người bán hàng siêu việt - Công viên Yên Sở - 03/2016

Người bán hàng siêu việt - Công viên Yên Sở - 11/2015

Sống ở quê bạn - Kỳ Sơn, Hòa Bình - 2015

Sống ở quê bạn - Kỳ Sơn, Hòa Bình - 2016

Hương vị biển - VQG Xuân Thủy - 102016

Khám phá Tây Bắc - Hua Tạt, Sơn La - 062016

Câu chuyện lòng hồ - Đà Bắc, Hòa Bình - 102016

Mùa chim di trú- VQG Xuân Thủy - 112015

Câu chuyện lòng hồ - Đà Bắc, Hòa Bình - 092017

Đi và Viết - Hua Tạt, Sơn La - 2017